EREPRIJS
Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Wat  is hypnose en hypnotherapie?
Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord hypnos, dat slaap betekent. Hypnose is echter geen slaap maar een soort trance. In deze trance blijft men bewust en alert. Het is een toestand van diepe ontspanning en concentratie, die eerder raakvlakken heeft  met yoga en meditatie. Men krijgt extra controle over zichzelf in plaats van controle te verliezen. Ieder gewenst moment kan men zelf uit de trance komen en terugkeren naar het normale bewustzijn. Niemand hoeft dus ook bang te zijn niet meer uit hypnose te kunnen komen.
Het doel  van hypnotherapie is het teweeg brengen van een bewustzijnstoestand die trance wordt genoemd. In  trance is de client tegelijkertijd volledig ontspannen en uiterst geconcentreerd.  Als een client door middel van hypnose in trance is, is het makkelijker om suggesties van de therapeut op te volgen. Dergelijke therapeutische  suggesties zijn gericht op het verminderen of laten verdwijnen van de klacht.

Hypnose: feiten en misverstanden
Rondom hypnose bestaan veel misverstanden en vooroordelen. De meeste daarvan komen voort uit  `hypnose shows` waarbij mensen aan de willekeur van de  hypnotiseur lijken overgeleverd.  Daarbij worden vrijwilligers geselecteerd die gemotiveerd zijn om plezier te hebben en gek te doen. Dergelijk toneel hypnose heeft niets te maken met de hypnose zoals die wordt toegepast in hypnotherapie.
Een hypnotiseur kan niemand onvrijwillig hypnotiseren. Hypnose kan alleen ontstaan vanuit een vrijwillige samenwerking.

Hypnotherapie
Tijdens de hypnotherapie is de client geconcentreerd en actief aan het werk. De therapeut bewerkstelligt dit door met behulp van hypnose de natuurlijke vaardigheden van de  client te activeren. De client leert zich te ontspannen, te concentreren en leert positieve gedachtepatronen aan. Ook leert de client zelf oplossingen voor problemen te ontdekken. Onder leiding van de hypnotherapeut worden tijdens de hypnose hulpbronnen die onbewust aanwezig zijn door de client zelf opgeroepen en geactiveerd.

Bij welke klachten
Hypnose kan worden ingezet als hulpmiddel bij elke vorm van therapie en voor een veelheid van klachten, waaronder stress, fobie, verslaving, faalangst.
Hypnose wordt steeds vaker gebruikt als middel  bij  bijvoorbeeld:
Stoppen met roken;
Afvallen  (virtuele maagband);
Overwinnen van angsten, zoals vliegangst, angst voor spinnen,  faalangst of examenvrees;        
Stoppen met nagelbijten;
Stoppen met stotteren. 
                                                     
Duur  van de hypnose en aantal sessies
Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur. Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats.
De duur van de therapie is afhankelijk van de klacht. In sommige gevallen zullen enkele sessies voldoende zijn. In andere gevallen kan hypnotherapie enkele maanden duren.